21. sajandi raamatukogu


Registreerumine kestab 8. septembrini 2023 või kohtade täitumiseni. Registreerimiseks vajuta siia

Kultuuripoliitika ja loomemajanduse mõttekoda Creativity Lab koostöös Eesti Raamatukoguhoidjate Ühinguga on välja kuulutanud kandideerimise "21. sajandi raamatukogu" koolitusprogrammi IV lendu.


Kellele on programm mõeldud?

Ootame programmiga liituma kõiki raamatukogude arendamisest huvitatud inimesi. Programmi koostamisel on ennekõike mõeldud valla- ja maakonnaraamatukogude juhtidele, strateegilise kavandamisega seotud spetsialistidele, arendusjuhtidele ja -spetsialistidele ning teenuste kvaliteedi eest vastutavatele töötajatele. Koolitusgrupi suurus on kuni 20 osalejat.

Teemad

I moodul 28.-29. september 2023: Strateegiline raamatukogu

- Arengukavade koostamine (missioon, visioon, strateegilised eesmärgid, mõõdikud)
- Arengukavade elluviimine (tegevuskavad, tööplaanid, seire ja aruandlus)
- Sise- ja väliskeskkonna analüüs (trendid ja tulevikustsenaariumid)
- Raamatukogunduse visioon ja raamatukoguteenuste kvaliteedihindamine
- Strateegilise kavandamise seosed töötajate isikliku motivatsiooniga

II moodul 9.-10. november 2023: Arendav ja kaasav raamatukogu

- Teenusdisain ja disainmõtlemine raamatukogudes
- Kasutajakesksus ja klienditeekonnad
- Sihtrühmade kaasamine ja koostöövõrgustike arendamine
- Projektide ja protsesside juhtimine

III moodul 23.-24. november 2023: Nutikas ja kaasaegne raamatukogu

- Digipöördega kaasnevad võimalused
- Raamatukogud ja säästev areng
- Strateegiline kommunikatsioon info edastamisel
- Muudatuste juhtimine ja kommunikeerimine (sh regulaarne tagasiside, arenguvestlused jmt)

Maksumus

Programmis osalemise tasu on 300 eurot. Tasu sisaldab osavõttu kolmest 2-päevasest koolitusest (kokku 6 päeva), kohvipause ja koolitusmaterjale. Lisaks tuleb osalejatel katta transpordi, toitlustus- ja majutuskulud.

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing pakub kahele ühingu liikmele võimaluse osaleda koolitusel ilma osalustasuta. Stipendiumile kandideerimiseks palume saata 1 lehekülje pikkune motivatsioonikiri ja kandideerija CV hiljemalt 28. augustiks e-posti aadressile ela@rara.ee.

Juhtivkoolitajad
 

Jorma Sarv on Creativity Labi asutaja ja partner. Varasemalt Kultuuriministeeriumi arendusjuht ning Eesti Vabariik 100 ja Euroopa Liidu eesistumise rahvusvahelise kultuuriprogrammi juht, mitmete Euroopa töögruppide ekspert. Nõustanud kümnete kultuuriasutuste, sh raamatukogude arengukavade koostamist.

Ragnar Siil on Creativity Labi asutaja ja tegevjuht, Avaliku Esinemise Akadeemia juht ning Euroopa kultuuripoliitika ekspertide võrgustiku tegevjuht. Varasemalt Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler. Nõustanud enam kui 50 kultuurivaldkonna arengukava koostamist ja riigi kultuurivaldkonna arengukava ettevalmistamist. Ragnar on konsulteerinud "21. sajandi raamatukogu" visioonidokumendi koostamist ning rahvaraamatukogude kvaliteedihindamise mudeli juurutamist Eestis.

Lisaks programmi juhtivkoolitajatele kaasatakse täiendavaid eksperte ja praktikuid. Juhendajate, koolitajate ja mentorite nimekiri täieneb jooksvalt.

Registreerumine kestab 8. septembrini 2023 või kohtade täitumiseni. Registreerimiseks vajuta siia